001/100% geladen
Bovenzijde van de webpagina

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Kingfisher gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevensConform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG/GDPR) zijn wij helder hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we in ons privacy statement dat je hieronder aantreft.

Wie is de ‘verantwoordelijke’ en bij wie kun je terecht met vragen?

Met vragen kun je terecht bij Kingfisher B.V., Hammerweg 44, 7731 AK in Ommen. Dat is ook de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Kingfisher heeft geen Functionaris voor de Gegevensverwerking (een FG). Je bereikt ons via onze contact-pagina.

Wat zijn de doelen waarvoor Kingfisher je persoonsgegevens verwerkt?

Kingfisher gebruikt je persoonsgegevens in de eerste plaats om te voldoen aan een verzoek van jou. Bijvoorbeeld om je informatie toe te sturen, aanvraag te beantwoorden of (telefonisch) contact met je op te nemen. Als je met ons een overeenkomst sluit, hebben we persoongegevens van je nodig om die uit te kunnen voeren.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te analyseren wie onze website bezoekt en om de website te verbeteren. Dit valt onder het 'gerechtvaardigd belang' dat Kingfisher heeft bij het verwerken van jouw gegevens.

Wie kunnen er bij je gegevens?

Je gegevens zijn niet beschikbaar voor partijen buiten Kingfisher, tenzij dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als we hiertoe verplicht zijn omdat de wet dat voorschrijft. We verkopen je gegevens niet aan derden.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

 • Je kunt Kingfisher om inzage, correctie (rectificatie) of wissing van jouw persoonsgegevens vragen. Tevens kun je vragen om beperking van de verwerking van je gegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen verwerking van je gegevens.
 • Je kunt vragen om je gegevens te ontvangen in een vorm waarin ze kunnen worden overgedragen.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Meer informatie vind je op autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Als verwerking van je gegevens op toestemming berust, heb je het recht om die toestemming weer in te trekken. Kingfisher zal vanaf het moment dat je de toestemming intrekt ook stoppen met het verwerken van je gegevens.

Over welke gegevens hebben we het eigenlijk?

We verzamelen alleen gedepersonaliseerde gegevens. Dat betekent dat de gegevens die wij verzamelen, niet tot één individuele persoon zijn terug te leiden. We gebruiken hiervoor de analyse-tool Matomo (voorheen bekend onder de naam 'Piwik'). Die is zó ingericht dat er zo min mogelijk persoonsgegevens van jou worden opgeslagen.

Hieronder staan de gegevens die we van alle bezoekers vastleggen:

 • IP-adres.
 • User-ID.
 • Datum en tijd van het bezoek.
 • Titel van de bezochte pagina.
 • URL van de bezochte pagina.
 • URL van de voorlaatst bezochte pagina.
 • Schermresolutie van het apparaat van de de bezoeker.
 • Lokale tijd in de tijdzone van de bezoeker.
 • Aangeklikte en gedownloade files.
 • Gevolgde externe links.
 • Pagina-snelheid: de tijd die het kost om een webpagina te maken en daarna te downloaden door de bezoeker.
 • Geolocatie: de locatie van de bezoeker: land, regio, stad, bij benadering de coördinaten.
 • Voornaamste taal van de gebruikte browser (Accept-Language header).
 • User Agent of the browser being used (User-Agent header).
 • Browser, operating system en merk en model van het gebruikte apparaat (Desktop/Laptop, tablet, mobiele telefoon, televisie, auto, gamingconsole etc.).

Matomo hanteert 'first party cookies' om de volgende informatie op te slaan:

 • Willekeurig gegenereerd uniek bezoekers-ID.
 • Tijd van het eerste bezoek van de bezoeker.
 • Tijd van het vorige bezoek van de bezoeker.
 • Aantal bezoeken van deze bezoeker.

We doen niet aan social sharing buttons en we volgen je niet wanneer je onze website verlaat. We maken geen gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken verkregen informatie alleen voor eigen gebruik ter verbetering van onze website. Onderaan deze pagina kun je aangeven dat we jouw persoonsgegevens niet mogen opslaan. En dat doen we dan ook niet.

Waar bewaren jullie mijn gegevens en hoe lang blijven ze daar?

De data die wij verzamelen, bewaart Matomo in een Kingfisher-database op zijn servers in de EER. Deze data is alleen toegankelijk voor Kingfisher. Matomo gebruikt deze data niet en heeft er geen toegang toe. Deze cookies (herkenbaar aan de beginletters: _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses verlopen na enige tijd en verdwijnen dan van je computer.

Standaard-bewaartermijnen van de door Kingfisher gebruikte cookies zijn:

 • unieke bezoekers-ID – 13 maanden (_pk_id)
 • attributie-informatie – 6 maanden (_pk_ref)
 • Sessiecookies - 30 minuten (_pk_ses, _pk_cvar en _pk_hsr)

De data die je zelf bij ons achterlaat (zoals je contactgegevens), bewaren we maximaal 5 jaar.

Verwijderen en uitschakelen van cookies

Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden verwijderd. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Apple's Safari, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat.

Cookie-instellingen aanpassen

Cookies: cookiemelding

Wanneer je de opdracht hebt gegeven om de zogenaamde 'cookiebar' (cookiemelding wanneer je onze website bezoekt) uit te schakelen, wordt een cookie genaamd kingfisher_privacy-disabledcookienotice geplaatst. Deze cookie wordt 1 jaar opgeslagen.

Cookies: a11y

Verder is Kingfisher een groot voorstander van a11y (toegankelijkheid), ook online. Daarom wordt er, wanneer je de lettertypegrootte aanpast via de voet van iedere webpagina, een cookie genaamd kingfisher_a11y-fontsize geplaatst. Deze cookie wordt 1 jaar opgeslagen.

Cookies: statistieken

Onderzijde van de webpagina